Прилепчани во Зографските поменици

ПРИЛЕПЧАНИ ВО ЗОГРАФСКИТЕ ПОМЕНИЦИ

Повеќе
ZOGRAF 01

Мрамор

Мрамор

Повеќе
Црковна слава во Мрамор.

Црква „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Мало Радобил

Црква „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Мало Радобил

Повеќе
Црква „Раѓање на Пресвета Богородица“, село Мало Радобил.

Црква „Вознесение Христово“, село Кален

Црква „Вознесение Христово“, село Кален

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Кален.

Петре Пагурџија – Увце

ПЕТРЕ УВЦЕ

Повеќе
Јули 1937: Петре Пагурџија - Увце

Љубен Димкароски

Љубен Димкароски

Повеќе
Љубен Димкароски
© 2011/12 dbmc