Гимнастиката во Прилеп

Гимнастиката во Прилеп

Повеќе
1953: Членска книшка од ДТВ „Партизан“ на име Василески Живко

Битките околу Прилеп, септември 1918 година

БАЛКАНСКОТО БОЈНО ПОЛЕ

Повеќе
Септември 1918: Француски и Српски војски навлегуваат во Мариово...

Камените моми од Чепигово…

КАМЕНИТЕ МОМИ ОД ЧЕПИГОВО

Повеќе
Јануари 2013: Мермерна статуа пронајдена во Тополчани при копање на темели за новата селска црква

Кирил Бисеркоски

Кирил Бисеркоски

Повеќе
1967: Кирил Бисеркоски

Методија Рикалоски

Методија Рикалоски

Повеќе
1967: Методија Рикалоски

Трајче Крстески

Трајче Крстески

Повеќе
Трајче Крстески
© 2011/12 dbmc