Учебна 1897/98: Третиот клас од женското училиште во Прилеп... Женската гимназија во Прилеп

Женската гимназија во Прилеп

Повеќе
1961/62: Еднодневна ексурзија до Топташ. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

Повеќе
Трактор од стопанството на Славеј. Славеј

Славеј

Повеќе
Ѓорѓија Поп Антоски Поп-Антовци

Поп-Антовци

Повеќе
Писокал, 1917... Писокал

Писокал

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Сенокос Црква „Свети Атанасиј“, село Сенокос

Црква „Свети Атанасиј“, село Сенокос

Повеќе
Трајче Мицески Трајче Мицески

Трајче Мицески

Повеќе
Живописот на северниот ѕид во наосот... Манастир „Свети Никола“, село Слепче – Фрескоживопис

Манастир „Свети Никола“, село Слепче – Фрескоживопис

Повеќе
Првото издание на патописот од 1858 година. Патописот на Димитрие Болинтинеану од 1854 година

Патописот на Димитрие Болинтинеану

Повеќе
Манастир „Света Петка“, село Лениште Манастир „Света Петка“, село Лениште

Манастир „Света Петка“, село Лениште

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Лениште Црква „Свети Атанасиј“, село Лениште

Црква „Свети Атанасиј“, село Лениште

Повеќе
Патописот на Едмунд Спенсер од 1850 година Патописот на Едмунд Спенсер од 1850 година

Патописот на Едмунд Спенсер

Повеќе