Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, 1994 година

Научен собир за развојот на здравството во Прилеп, Крушево и Македонски Брод

Повеќе
2001: Зборник на трудови од научниот собир

Славица Конеска

Славица Конеска – атлетичарка на АК „Трети ноември“

Повеќе
Славица Конеска

Илјада пати да дојдеш…

ИЛЈАДА ПАТИ ДА ДОЈДЕШ…

Повеќе
1975: Напасување на овци во Мариово...

Прилепско свештенство…

Прилепско свештенство…

Повеќе
1917: „Духовенството при црквата Свето Благовещение, Прилеп“

ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

Повеќе
Наставничкиот колегиум при ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

Црква „Успение на Пресвета Богородица“, село Канатларци

Црква „Успение на Пресвета Богородица“, село Канатларци

Повеќе
13.06.2018: Осветување на темелите.