Илустрирани картички од приватните колекции…

Илустрирани картички од приватните колекции…

Повеќе
4 август 1903: Разгледница со печат од Рагаз (Швајцарија)

Оригинален нацрт план за „модерна сушница за дуван Тип-Е“

Оригинален нацрт план за „Модерна сушница за дуван ТИП-Е“

Повеќе
30те години од минатиот век: Нацрт план за „модерна сушница за дуван Тип-Е“

„Откровението на Шабан Златодиск“ – Интервју со Јашар Ахмедоски

Интервју со Јашар Ахмедоски за магазинот „Сабор“

Повеќе
1986: Јашар Ахмедоски

„Панчовото дебело море“ – Интервју со капетан Панчо Кузески

„ПАНЧОВОТО ДЕБЕЛО МОРЕ“

Повеќе
1973:Капетан Панчо Кузески

Книга за учениците од ОУ „Браќа Миладинови“ за учебната 1943/44 година

Книга за учениците кои подлежат

Повеќе
Март 1943: Книга за учениците од ОУ „Браќа Миладинови“

Летописна книга на училиштето во село Манастир 1946-1960 година

Летописна книга

Повеќе
15 септември 1946: Заверка со печат од Околискиот народен одбор - Прилеп