Дел од колекцијата на жетони. „Тајната каса“ со жетони во црквата „Свето Благовештение“

„ТАЈНАТА КАСА“ СО ЖЕТОНИ ВО ЦРКВАТА „СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ“

Повеќе
Сребрени монети од нумизматичката збирка. Музејска нумизматичка збирка

Музејска нумизматичка збирка

Повеќе
Сребрени тетрадрахми од Александар III Македонски пронајдени во Прилепец... Нумизматика, бонистика, нотафилија

Нумизматика

Повеќе