Црква „Свети Никола“, село Крапа

Црква „Свети Никола“, село Крапа

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Крапа

Црква „Свети Никола“, село Кошино

Црква „Свети Никола“, село Кошино

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Кошино.

МИП „Димче Бањарот“

МИП „Димче Бањарот“

Повеќе
Септември 1991: Сервис „Димче Бањарот“

Фабрика за расветни тела „Пролетер“

Фабрика за расветни тела „Пролетер“

Повеќе
Ноември 1979: Работнички во „Пролетер“

Драмата „Црне војвода“ од Марко Цепенков, 1903 година

Драмата „Црне војвода“, од Марко Цепенков

Повеќе
Весникот „Автономна Македонија“, од 1903 година во кој е објавена драмата „Црне Војвода“

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2010/11 година

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2010/11 година

Повеќе
Учебна 2010/11: Ученици од Iа при ОУ „Гоце Делчев“