Благоја Ристески – Платнар: „За ангелите“

Колумна: „За ангелите“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар

Благоја Ристески – Платнар: „Порака“

Колумна: „Порака“

Повеќе
Благоја Ристески – Платнар

Благоја Ристески – Платнар: „Маршалот“

Колумна: „Маршалот“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар

Прилеп и Марков град

ПРИЛЕП И МАРКОВ ГРАД

Повеќе
1938: Туристичка брошура „Прилеп и Марковград“

Прилепските базени

Прилепските базени…

Повеќе
1918: Германски војници играат ватерполо во базенот кај Ѓумушиц

XIII Сликарска колонија – Прилеп, 1970 година

Разговор со учесниците

Повеќе
4 септември 1970: „Прилеп - Поднебје создадено за уметниците“ - „Народен Глас“