2 јануари 1902: 1000 Австро-Унгарски круни, Виена, печат Deutschösterreich

ПРИЛЕПСКА НОТАФИЛИЈА И БОНИСТИКА

Повеќе

1909: „За спомен од вашата внука Флорика Кристова, сликана во Крајова...“

Фотокартички

Повеќе
1 мај 1918: Коверт од писмо испратено од Прилеп...

Поштенски коверти

Повеќе
4 август 1903: Разгледница со печат од Рагаз (Швајцарија)

Разгледници од приватните колекции…

Повеќе
14 март 1918: Разгледница испратена од Шумен (Бугарија) во Прилеп...

Разгледници испратени во Прилеп

Повеќе
Издание на поштенска картичка од Отоманската империја со вредност на 20 пари од 1892 година, испратена во 1899 година од Прилеп до Самоков (Бугарија)

Поштенски картички и телеграми

Повеќе
10 февруари 1913: Разгледница од Прилеп испратена во с. Селевац, Смедеревска Паланка (Србија)

ГАЛЕРИЈА: Разгледници од Прилеп

Повеќе
Илустрирана картичка од 1933 година...

Илустрирани картички…

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе
© 2011/12 dbmc