10 години OldPrilep

10 години OldPrilep – Новинарски текстови

Повеќе
Пригоден текст во „Зенит“ за 10 годишниот јубилеј.

Детски музички фестивали

Детски музички фестивали во Прилеп

Повеќе
1996: Касетното издание од „Сребрен ѕвон“

Душка Тасеска

ДУШКА ТАСЕСКА

МУЗИКАТА КАКО СУДБИНА

Повеќе
Аудио издание на Душка Тасеска од 1994 година.

Не за скулптура

НЕ ЗА СКУЛПТУРА

Боро Митриќески:

ВО НАЈСКОРО BPEME ЌE ПРОДОЛЖАМ СО РИБОЛОВОТ

Повеќе
Боро Митрикески за риболовот

Ѓоре Напески: „Телефонска кабина“

ТЕЛЕФОНСКА КАБИНА

Повеќе
Ѓоре Напески

Ридска желка (Testudo hermanni)

РИДСКА ЖЕЛКА (TESTUDO HERMANNI)

Повеќе
Прва светска војна: Ридски желки (Testudo hermanni) собирани како храна од страна на германските војници