Тихомир Ѓорѓевиќ: „Македонија“, 1918 година

ОТПОРОТ КОН СРПСКАТА ПРОПАГАНДА ВО ПРИЛЕП И ПРИЛЕПСКО

Повеќе
Тихомир Ѓорѓевиќ: „Македонија“, 1918 година

Тетратка по фискултура за класна работа

ТЕТРАТКА ПО ФИСКУЛТУРА ЗА КЛАСНА РАБОТА

Повеќе
1952: Тетратка по фискултура на на Трајкоска Лилјана ученик во IIIа клас при Прилепската гимназија

Комунална банка – Прилеп

Комунална банка – Прилеп 

Повеќе
1962: Годишен извештај на Комунална банка - Прилеп

Две лубеници под една мишка

НАРОДНИ КАЖУВАЊА

ДВЕ ЛУБЕНИЦИ ПОД ЕДНА МИШКА

Повеќе
Две лубеници под една мишка

Цртежи на карпи на локалитетот Маркови кули

Цртежи на карпа на локалитетот Маркови кули

Повеќе
Ил.1: Сателитска снимка од Маркови Кули и приближна позиција на локациите од текстот

Служба за опшествено книговодство

Служба за опшествено книговодство

Повеќе
Септември 1979: Зградата на Службата за опшествено книговодство