Лена Трајковска

Лена Трајковска

Повеќе
1973: Лена Трајковска во Опатија.

„Јас сум човек од гума“ – Животот на овчарот Јован Рупкоски

„Јас сум човек од гума“

Повеќе
13 февруари 1998: Јован Рупкоски и професорот Петар Башески

Писмо од германскиот војник Антон Мокел, 20 ноември 1917 година

Писмо од германскиот војник Антон Мокел

Повеќе
Стр.1

Писмо од германскиот војник Антон Мокел, 13 ноември 1917 година

Писмо од германскиот војник Антон Мокел

Повеќе
Стр.1

ОУ „Манчу Матак“, Кривогаштани

ОУ „Манчу Матак“, Кривогаштани

Повеќе
Учебна 1971/72 : Ученици од VIб при ОУ „Манчу Матак“ во с. Кривогаштани со наставничката Билјана Маркоска

Прилеп низ објективот на Херберт Лист

Прилеп низ објективот на Херберт Лист

Повеќе
1942: Поглед од Маркови кули кон Прилеп...