2022: Црква „Свети Никола“ во село Беровци Фотографија од Андреј Иваноски Црква „Свети Никола“ – Беровци

Црква „Свети Никола“, село Беровци

Повеќе
Црква Света Троица, село Тројкрсти Црква „Света Троица“, село Тројкрсти

Црквата Света Троица во село Тројкрсти

Повеќе
13.06.2018: Осветување на темелите. Црква „Успение на Пресвета Богородица“, село Канатларци

Црква „Успение на Пресвета Богородица“, село Канатларци

Повеќе
Манастир „Успение на Пресвета Богородица“, село Обршани. Манастир „Успение на Пресвета Богородица“, село Обршани

Манастир „Успение на Пресвета Богородица“, село Обршани

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Бела Црква. Црква „Пресвета Богородица“, село Бела Црква

Црква „Пресвета Богородица“, село Бела Црква

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Тополчани Црква „Вознесение Христово“, село Тополчани

Црква „Вознесение Христово“, село Тополчани

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“, село Вепрчани Црква „Свети Димитриј“, село Вепрчани

Црква „Свети Димитриј“, село Вепрчани

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Вепрчани. Црква „Пресвета Богородица“, село Вепрчани

Црква „Пресвета Богородица“, село Вепрчани

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“, село Прилепец Црква „Свети Димитриј“, село Прилепец

Црква „Свети Димитриј“, село Прилепец

Повеќе
Манастир „Свети Илија“ - Писокал. Манастир „Свети Илија“ – Писокал

Манастир „Свети Илија“ – Писокал

Повеќе