70те години од минатиот век: Александар Ивановски Глоговичанец (лево) Александар Ивановски Глоговичанец

Александар Ивановски Глоговичанец

Повеќе
Јосиф Ковачев Јосиф Ковачев

Јосиф Ковачев

Повеќе
Евгенија Јанчулева Евгенија Јанчулева

Евгенија Јанчулева

Повеќе
Зградата на Педагошкото училиште во Ќустендил. Димитар Правдољубов

Димитар Правдољубов

Повеќе
Учебна 1888/89: Учители и ученици од Солунската машка гимназија Георги Трајчев

Георги Трајчев

Повеќе
Емануел Чучков... Емануел Чучков

Емануел (Емануил, Мане) Чучков

Повеќе
Орде Сливјаноски Орде Сливјаноски

Орде Сливјаноски

Повеќе
Андреј Л’вович Чаговцов Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Повеќе
Учитеката Параскева Попоска (1880 -1914) со класот. Параскева Попоска

Параскева Попоска

Повеќе
Спиридон Мирчев Спиридон Мирчев

Спиридон Мирчев

Повеќе