Чарши џамија - џамија во Старата чаршија во Прилеп, веднаш до саат-кулата. Изградена е во 1475 година од Хаџи Хусеин. Џамиите во Прилеп и прилепско

Џамиите во Прилеп и прилепско

Повеќе
1 јануари 1918:  Арно Хааг: „Поглед од Прилеп, Македонија“ Исламска заедница

Исламска заедница

Повеќе
Евангелска заедница во домот на Рампо Мрмески, на ул. Караѓорѓева бр. 39 (денешна Јоска Јорданоски бр. 33), наспроти фурна Плетварец, 1934... Протестантска заедница

Протестантска заедница

Повеќе
Чарши џамија... Чарши Џамија

Чарши Џамија

Повеќе