Франц Дофлајн: „Македонија“, 1921 година Патеписот на Франц Дофлaјн

Франц Дофлајн

Повеќе
Април 1981: Список на членовите на иницијативниот одбор Боречки клуб „1 мај“ – Црнилиште

БОРАЧКИ КЛУБ „1 МАЈ“ – ЦРНИЛИШТЕ

Повеќе
Април 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор КК „Вишне“

КОШАРКАРСКИ КЛУБ „ВИШНЕ“

Повеќе
Април 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор КК „Корзо“

КОШАРКАРСКИ КЛУБ „КОРЗО“

Повеќе
14 април 1984: Молба за формирање и регистрација за Друштвото на Црвениот крст при Тутунски комбинат Друштво на Црвен крст при „Тутунски комбинат“

ДРУШТВО НА ЦРВЕН КРСТ ПРИ „ТУТУНСКИ КОМБИНАТ“ – ПРИЛЕП

Повеќе
1966: ВИС „Хелп“ ВИС „Хелп“

„ХЕЛП“

Повеќе
1965: Лого на Општинскиот фудбалски сојуз Општински фудбалски сојуз

Општинскиот фудбалски сојуз – Прилеп

Повеќе
ВИС „Пет мучачоси“ ВИС „Пет мучачоси“

ПЕТМИНАТА МУЧАЧОСИ

Повеќе
Јули 1935: Плакат со проекции во тон кино „Занатски дом“ Репертоар на тон кино „Занатски дом“ 1935/40

Репертоар на филмови прикажани во тон кино „Занатски дом“

Повеќе
3 март 1981: Молба за впишување на клубот во Регистарот на граѓански здруженија - Прилеп Планинарско друштво „Тутунски комбинат“

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ТУТУНСКИ КОМБИНАТ“ – ПРИЛЕП

Повеќе
Милан Небреклиев Милан Небреклиев

Милан Небреклиев

Повеќе
31 јули 1957: Дозвола  за вршење на падобрански скокови на име Трајко Врцкоски Трајко Врцкоски

ВЕЧНА ПОТРАГА ПО НЕБЕСНИТЕ ВИСОЧИНИ

Повеќе