Интервју со Василе Димески – „Творештвото е заокружена целина“

Интервју со Василе Димески во „Просветен работник“

Повеќе
1982: Василе Димески...

ОУ „Рампо Левката“, генерација 2010/11 година

ОУ „Рампо Левката“, генерација 2010/11 година…

Повеќе
Учебна 2010/11: Ученици при ОУ „Рампо Левката“

Прилепските минерали

Прилепските минерали

Повеќе
Зелени кристали на Епидот врз чадлив Албит со делови од пирит - Дуње

Дане Стојанов

Дане Стојанов од Крапа

Повеќе
Дане Стојанов

Жичарницата Дреново – Прилеп 1916/17 година

ЖИЧАРНИЦАТА ДРЕНОВО – ПРИЛЕП

Повеќе
Прва светска војна: Изградба на жичарата преку Плетвар...

Алампиоска Блага

Алампиоска Блага

Повеќе
За жал сеуште немаме фотографија од Алампиоска Блага