Боречки клуб „1 мај“ – Црнилиште

БОРАЧКИ КЛУБ „1 МАЈ“ – ЦРНИЛИШТЕ

Повеќе
Април 1981: Список на членовите на иницијативниот одбор

КК „Вишне“

КОШАРКАРСКИ КЛУБ „ВИШНЕ“

Повеќе
Април 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор

КК „Корзо“

КОШАРКАРСКИ КЛУБ „КОРЗО“

Повеќе
Април 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор

Друштво на Црвен крст при „Тутунски комбинат“

ДРУШТВО НА ЦРВЕН КРСТ ПРИ „ТУТУНСКИ КОМБИНАТ“ – ПРИЛЕП

Повеќе
14 април 1984: Молба за формирање и регистрација за Друштвото на Црвениот крст при Тутунски комбинат

ВИС „Хелп“

„ХЕЛП“

Повеќе
1966: ВИС „Хелп“

Општински фудбалски сојуз

Општинскиот фудбалски сојуз – Прилеп

Повеќе
1965: Лого на Општинскиот фудбалски сојуз