Пробивот кај Добро Поле

Битката на Добро поле

Повеќе
Бугарска карта со приказ на битката кај Добро Поле...

Божидар (Даре) Џамбаз

Божидар (Даре) Џамбаз е македонски партизан и деец на НОВМ. Роден е на 1 октомври 1911 година во Прилеп.

Во 1935 година завршил Фармацевтски факултет во Загреб. По започнувањето на Втората светска војна влегол во редовите на НОВМ. Набргу потоа бил заробен и во периодот од 1942/43 бил интерниран во Бугарија. Станал делегат на Второто заседание на АСНОМ и на Третото заседание на АСНОМ.

Паралелно учествувал во Првата јазична комисија на АСНОМ. Меѓу 1946 и 1951 година бил министер во Владата на Лазар Колишевски. Во 1953 година станал министер во Владата на Љупчо Арсов.

Џамбаз е еден од основачите на Републичкиот Црвен крст на Македонија и бил негов претседател до својата смрт во 1981 година.

Божидар (Даре) Џамбаз почина на 27 јануари 1981 година во Скопје.

Членовите на првата јазична комисија: (седат) Ристо Проданов, Ѓорѓи Киселинов и Ѓорѓи Шоптрајанов, (стојат, прв ред) Васил Иљоски, Крум Тошев и Венко Марковски, (втор ред) Христо Зографов, Даре Џамбаз, Мирко Павловски, Михајло Петрушевски и најдесно Јован Костовски.

Благоја Талески

Благоја Талески

Повеќе
Blagoja_Taleski

Заштитна организација „Елан“

Заштитна организација за рехабилитација и запослување на ивалидизирани лица „Елан“

Повеќе
1988: Во погоните на „Елан“

Аце Јанов

Аце Јанов

Повеќе
Печатот на Прилепската црковна општина.

Антон Тошев

Антон Тошев

Повеќе
Печатот на ВМОРО.
© 2011/12 dbmc