Присад

 

Присад

Повеќе
Присадскиот манастир „Свети Георгиј“

Пештани

 

Пештани

Повеќе
Пештани

Ново Лагово

 

Ново Лагово

Повеќе
Ново Лагово

Толе Паша

 

Толе Паша

Повеќе
Гробот на Толе Паша во Крушевица.

Димитар Мирчев

 

Димитар Мирчев

Повеќе
„Бугарската граматика“ од Мирчев

Трајанка Јовчевска

 

Трајанка Јовчевска

Повеќе
Трајанка Јовчевска