Михаил Попев

Михаил Попев

Повеќе
Грбот на ВМОРО

Михаил Иванов

Михаил Мирчев Иванов

Повеќе
Македонски научен институт

Дописна картичка, 28 ноември 1930 година

Прилеп, 28 ноември 1930 година

Повеќе
Дописна картичка, 28 ноември 1930 година (Предна страна)

Заводот за урбанизам и пpоектиpaњe – Прилеп

Заводот за урбанизам и пpоeктиpaњe – Прилеп

Повеќе
2003: Зградата на Економскиот факултет, проект на Заводот за урбанозам и студии во Прилеп

Дописна картичка, 26 април 1939 година

Прилеп, 26 април 1939 година

Повеќе
Дописна картичка, 26 април 1939 година (Предна)

Дописна картичка, 2 мај 1940 година

Прилеп, 2 мај 1940 година

Повеќе
2 мај 1940: Дописна картичка испратена од Прилеп за Котор
© 2011/12 dbmc