Дописна картичка, 21 септември 1938 година

Прилеп, 21 септември 1938 година

Повеќе
Дописна картичка, 21 септември 1938 година (Предна страна)

Дописна картичка, 23 јуни 1935 година

Пирот, 23 јуни 1935 година

Повеќе
Дописна картичка, 23 јуни 1935 година (Предна страна)

Никола Пешков

Никола Спиров Пешков

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Никола Иванов

Никола Иванов

Повеќе
Врвот Бузлуџа во Бугарија.

Стојна Димова – Бафчанка

Стојна Димова – Бафчанка

Повеќе
1906: Баба Стојна со синовите Атанас и Кочо

Васил Мончев

Васил Мончев

Повеќе
Васил Мончев со своето семејство...
© 2011/12 dbmc