Заштитна организација „Елан“

Заштитна организација за рехабилитација и запослување на ивалидизирани лица „Елан“

Повеќе
1988: Во погоните на „Елан“

Аце Јанов

Аце Јанов

Повеќе
Печатот на Прилепската црковна општина.

Антон Тошев

Антон Тошев

Повеќе
Печатот на ВМОРО.

Андон Раев

Андон Раев

Повеќе
Печатот на ВМОРО.

Ангел Хаџиилиев

Ангел Хаџиилиев

Повеќе
Печатот на Прилепската црковна општина.

Анастас Христов

Анастас Христов

Повеќе
Објава на Битолската изборна комисија, во која се соопштува  дека Анастас Христов е номиниран за делегат од градот.
© 2011/12 dbmc