Гојко Секулоски

Гојко Секулоски

Повеќе
Flag_of_the_SR_Macedonia.svg

Ѓорче Браилов – Перничарот

Ѓорче Браилов – Перничарот

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци

Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци

Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево

Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево

Црква „Вознесение Христово“, село Долнени

Црква „Вознесение Христово“, село Долнени

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Долнени
© 2011/12 dbmc