Волково Село

 

Волково Село

Повеќе
Волково Село

Црква „Света Петка“, село Бешиште

 

Црква „Света Петка“, село Бешиште

Повеќе
2012: Внатрешноста во црквата Света Петка во Бешиште

Asphodeline lutea (Базерка, Базер)

 

Asphodeline lutea (Базерка, Базер)

Повеќе
2011: Asphodeline lutea (Базерка, Базер)

Чепигово

 

Чепигово

Повеќе
Новото училиште во Чепигово.

Воздухопловно и ракетно моделарство

 

Воздухопловно и ракетно моделарство

Повеќе
1977: Членовите на моделарската секција при Аеро клуб „Прилеп“

ФК „Млекар“, Мало Коњари

 

ФК „Млекар“, Мало Коњари

Повеќе
Амблемот на ФК „Млекар“