Милан Конев

Милан Костадинов Конев

Повеќе
Од лево на десно: Стојат - Никола Коцев, Михаил Монев, Атанас Саев, Данчо Данов; Седат - Пантелеј Костурлиев, Вангел Попангелов, Милан Конев, Спас Попфилимонов.

Крум Тошев

Крум Тошев

Повеќе
Крум Тошев меѓу членовите на првата јазична комисија.

Коце Солунски

Коце Солунски

Повеќе
Логото на Друштвото на писателите на Македонија.

Коце Ковилов

Коце Ковилов

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Аџи Костадин Дингов

Аџи Костадин (Константин) Дингов

Повеќе
Печатот на Казалискиот духовен собор од Прилеп.

Константин Небреклиев

Константин (Кочо) Н. Небреклиев

Повеќе
Печатот на Казалискиот духовен совет од Прилеп..
© 2011/12 dbmc