ФК „Млекар“, Мало Коњари

 

ФК „Млекар“, Мало Коњари

Повеќе
Амблемот на ФК „Млекар“

Црква „Света Петка“, село Чаниште

 

Црква „Света Петка“, село Чаниште

Повеќе
Црква „Света Петка“, село Чаниште.

Чаниште

 

Чаниште

Повеќе
Чаниште

Монашка населба – „Свето Преображение”, Зрзе

 

Културниот комплекс „Свето Преображение”

Повеќе
2009: Монашка населба од крај на IX век до последните децении на XV век

Тројкрсти

 

Тројкрсти

Повеќе
Тројкрсти

Слепче

 

Слепче

Повеќе
Слепче