Боротино

 

Боротино

Повеќе
Атарот на село Боротино.

Бела Црква

 

Бела Црква

Повеќе
Атарот на село Бела Црква.

Пештерица

 

Пештерица

Повеќе
Прилепското езеро формирано врз село Пештерица.

Гуѓаково

 

Гуѓаково

Повеќе
Гуѓаково на картата на Македонија.

Врпско

 

Врпско

Повеќе
Врпско на картата на Македонија.

Васка Циривири

 

Васка Циривири

Повеќе
Васка Циривири