Андон Раев

Андон Раев

Повеќе
Печатот на ВМОРО.

Ангел Хаџиилиев

Ангел Хаџиилиев

Повеќе
Печатот на Прилепската црковна општина.

Анастас Христов

Анастас Христов

Повеќе
Објава на Битолската изборна комисија, во која се соопштува  дека Анастас Христов е номиниран за делегат од градот.

Алекси Колиштрков

Алекси Колиштрков

Повеќе
Печатот на ВМОРО.

Александар Конев

Александар Конев

Повеќе
Печатот на Врховниот македонско-одрински комитет.

Александар Лепавцов

Александар Лепавцов

Повеќе
Постхумно доделување на признание за Александар Лепавцов. Признанието го прима неговиот син Андреј Лепавцов, амбасадор во мисијата на ЕУ.
© 2011/12 dbmc