ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2011/12 година

Повеќе

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2010/11 година

Повеќе

ОУ „Гоце Делчев“, полуматуранти во учебната 2007/08 година

Повеќе

Учебна 2007/08 година

ОУ „Гоце Делчев“, годишни слики

Повеќе

ОУ „Гоце Делчев“, секции

Повеќе

ОУ „Гоце Делчев“, генерации 2001-2010

Повеќе

ОУ „Гоце Делчев“, екскурзии

Повеќе

ОУ „Гоце Делчев“, непознати генерации

Повеќе

ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1990-2000

Повеќе

ОУ „Гоце Делчев“, наставнички колегиум

Повеќе