Прва светска војна: Ридски желки (Testudo hermanni) собирани како храна од страна на германските војници Ридска желка (Testudo hermanni)

РИДСКА ЖЕЛКА (TESTUDO HERMANNI)

Повеќе
Корунд Прилепските минерали

Прилепските минерали

Повеќе
Влезот на пештерата... Пештерата „Света врата“

„Света врата“

Повеќе
7 јуни 1971: Мариоски плускавец пронајден на Маркови Кули, дел од колекцијата на ботаничкиот факултет во Љубљана Мариовски плускавец (Silene Viscariopsis Bornm)

Мариовски плускавец (Silene Viscariopsis Bornm)

Повеќе
2010: Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm) сликан во околината на Штавица Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm)

Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm)

Повеќе
Јуни 2014: Leptophyes albovittata сликан во околината на Трескавец Leptophyes albovittata

Leptophyes albovittata

Повеќе
Прва светска војна: Бивол сликан во воена кланица... Домашен бивол (Bubalus bubalis)
  • Домашен бивол (Bubalus bubalis)
Повеќе
2011: Asphodeline lutea (Базерка, Базер) Asphodeline lutea (Базерка, Базер)

Asphodeline lutea (Базерка, Базер)

Повеќе
Verbascum adenanthum Verbascum adenanthum

Растението Verbascum adenanthum Born

Повеќе
2008: Podarcis erhardii (Македонска гуштерица) сликана во околината на Трескавец Podarcis erhardii (Македонска гуштерица)

Podarcis erhardii (Македонска гуштерица, Ерхардов ѕиден гуштер)

Повеќе