Ицко Патоски од Прилеп сам изработи виолина Ицко Патоски од Прилеп сам изработи виолина

Ицко Патоски од Прилеп сам изработи виолина

Повеќе
Декември 1970: Димитар Гешоски и Милица Стојанова во „Екран“ „Се чувствувам како девалвиран динар“ – Интервју со Димитар Гешоски во „Екран“

СЕ ЧУВСТВУВАМ КАКО ДЕВАЛВИРАН ДИНАР

Повеќе

Петар Муличкоски Тоа сум јас

ТОА СУМ ЈАС

ПЕТАР МУЛИЧКОСКИ ПОБЕДИ НА КОНКУРСОТ ЗА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТАРОТ НА ЉУБЉАНА

Љубљана, април 1957 година, „Нова Македонија“.

Повеќе
Лилјана Зајковска Петнаесетгодишна ученичка – диригент

ПЕТНАЕСЕТГОДИШНА УЧЕНИЧКА – ДИРИГЕНТ

ЛИЛЈАНА ЗАЈКОВСКА УЧЕНИЧКА ОД IV КЛАС ОД ПРИЛЕП САМА ГО ПОДГОТВИ ХОРОТ НА ОСМОЛЕТКАТА ЗА СМОТРИТЕ

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар Благоја Ристески – Платнар: „Момчето“

Колумна: „Момчето“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар Благоја Ристески – Платнар: „Уф“

Колумна: „Уф“

Повеќе
Трајче Крстески Трајче Крстески

Трајче Крстески

Повеќе
© 2011/12 dbmc