Убавиците на „Народен глас“ Избираме убавица на „Народен глас“, 1992 година.

Избираме убавица на „Народен глас“

Повеќе
1915: Чупе во група на бегалци од прилепските „србомански“ села, кои се повлекувале заедно со српската војска... Прилепски чупи

Прилепски чупи

Повеќе