РО „Сирма“

РО „Сирма“ – Прилеп

Повеќе
1988: Логото од РО „Сирма“

Благоја Ристески – Платнар: „Волтер“

Колумна: „Волтер“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар

Благоја Ристески – Платнар: „Новинари“

Колумна: „Новинари“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар

Благоја Ристески – Платнар: „За ангелите“

Колумна: „За ангелите“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар

Благоја Ристески – Платнар: „Порака“

Колумна: „Порака“

Повеќе
Благоја Ристески – Платнар

Благоја Ристески – Платнар: „Маршалот“

Колумна: „Маршалот“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар