ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

Повеќе
Учебна 2010/11: I-2 одделение при ООУ „Добре Јованоски“

Кинолошко друштво – „Прилеп“

Кинолошкото друштво – „Прилеп“

Повеќе
20 септември 1991: „Ревија на расни љубимци “ - „Народен Глас“

Лена Трајковска

Лена Трајковска

Повеќе
Лена Трајковска

„Јас сум човек од гума“ – Животот на овчарот Јован Рупкоски

„Јас сум човек од гума“

Повеќе
13 февруари 1998: Јован Рупкоски и професорот Петар Башески

Писмо од германскиот војник Антон Мокел, 20 ноември 1917 година

Писмо од германскиот војник Антон Мокел

Повеќе
Стр.1

Писмо од германскиот војник Антон Мокел, 13 ноември 1917 година

Писмо од германскиот војник Антон Мокел

Повеќе
Стр.1