„Детелинки“ – Весник на новинарската секција од ОУ „Свети Климент Охридски“

„Детелинки“

Повеќе
8 декември 1981: Весник на новинарската секција при ОУ „Климент Охридски“

ФК Беровци

ФК Беровци

Повеќе
1976/77: ФК Беровци

„Го задржувам правото…“ – Интервју со Дарко Дамески во „Екран“

ГО ЗАДРЖУВАМ ПРАВОТО…

Повеќе
Септември 1973: Дарко Дамески на насловна од „Екран“

ХТУЦ „Орде Чопела“ – Матуранти 1988/89 година

ХТУЦ „Орде Чопела“ – Матуранти 1988/89 година

Повеќе
1988/89: Наставничкиот колегиум при ХТУЦ „Орде Чопела“

УСНО „Орде Чопела“ – Матуранти 1985/86 година

УСНО „Орде Чопела“ – Матуранти 1985/86 година

Повеќе
1986/87: Наставничкиот колегиум при УСНО „Орде Чопела“

Пчеларството во Прилеп и прилепско

Пчеларството во Прилеп и прилепско…

Повеќе
1953: Пчеларското друштво „Братство“ носат сандаци со пчелни семејства во с. Манастир