8 декември 1982: Весник на новинарска секција - ОУ „Климент Охридски“

„Детелинки“ – Весник на новинарската секција од ОУ „Свети Климент Охридски“

8 декември 1982 година – „Детелинки“ - Весник на новинарската секција од ОУ „Свети Климент Охридски“.

Нема Коментари

Коментирај