2003: Зградата на Економскиот факултет, проект на Заводот за урбанозам и студии во Прилеп Заводот за урбанизам и пpоектиpaњe – Прилеп

Заводот за урбанизам и пpоeктиpaњe – Прилеп

Повеќе
1976: ОРА „Мариово“ ОРА „Мариово“ 1976/79 година

Младинска работна акција „Мариово“ 1976/79 година

Повеќе
Изградба на Студенчица... Систем за водоснабдување Студенчица

Системот за водоснабдување Студенчица

Повеќе
2012: Петар Муличкоски Петар Муличкоски

Петар Муличкоски

Повеќе
1 ноември 1970: „Кога нема полза од маста, за што ти е урдата“, „Нова Македонија“ Изградба

Изградба

Повеќе
© 2011/12 dbmc