Прилепска Нотафилија – бонистика

ПРИЛЕПСКА НОТАФИЛИЈА И БОНИСТИКА

Повеќе

2 јануари 1902: 1000 Австро-Унгарски круни, Виена, печат Deutschösterreich

Приватните сокари во Прилеп

Омоти

Повеќе
1994: ПП Полимер, „Медитеран Поли“

Високо образование

Високо образование

Повеќе
3 ноември 1967: Новата зграда на Вишата економска школа

Дрводелско претпријатие „Победа“

Дрводелско претпријатие „Победа“

Повеќе
1967: Во погоните на ДП „Победа“

Свечено отворање на ловечкиот дом

НОВ ЛОВЕЧКИ ДОМ ВО ПРИЛЕП

Повеќе
14 мај 1978: Ловците и гостите пред новоотворениот Ловечки дом

Ретка и значајна протоколна книга во архивата на црквата „Свето Благовештение“ во Прилеп

РЕТКА И ЗНАЧАЈНА ПРОТОКОЛНА КНИГА ВО АРХИВАТА НА ЦРКВАТА „СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ“ ВО ПРИЛЕП

Повеќе
Протоколната книга.