„Зима во прилепската зоолошка градина“

ЗИМА ВО ПРИЛЕПСКАТА ЗООЛОШКА ГРАДИНА

Повеќе
„Зима во прилепската зоолошка градина“

Прилепски легенди: Милан Швацов – Дроња

Милан Дроња

Повеќе
Милан Швацов - Дроња сликан со својот Ford...

Куглањето во Прилеп

Куглањето во Прилеп…

Повеќе
Годините на Првата светска војна: Германски војници се забавуваат во импровизирана куглана во Прилеп

Илија Поповски – Мариовецот

Илија Поповски – Мариовецот

Повеќе
„Кажувањата од стрико Ордан“

„Наесен со нова програма“ – Од семинарот во Прилеп

НА ОДБРАМБЕНИТЕ ПОЛИГОНИ НА СР МАКЕДОНИЈА

Повеќе
1971: Наставниците Здравко Богатинов, Милчо Апагиев и Благој Тасев вршат подготовки на експлозивот

Ицко Патоски од Прилеп сам изработи виолина

Ицко Патоски од Прилеп сам изработи виолина

Повеќе
Ицко Патоски од Прилеп сам изработи виолина