Прилепски молери... Молеро-фарбачки еснаф

Молеро-фарбачки еснаф…

Повеќе
Скара „Корзо“ Скара „Корзо“

Скара „Корзо“…

Повеќе
Ангро манифактура „Зојчевић и Долговац“ - Прилеп Регистар на трговски фактури и белешки на Ангро „Зојчевић и Долговац“ 1927/39 година

Регистар на трговски фактури и белешки на Ангро манифактура „Зојчевић и Долговац“ 1927/39 година

Повеќе
Тефтерот од Мице Kазанџија 1909-1930 Тефтерот од Мице казанџијата 1909-1930 година

Тефтерот од Мице казанџијата 1909-1930

Повеќе
Јули 1937: Петре Пагурџија - Увце Петре Пагурџија – Увце

ПЕТРЕ УВЦЕ

Повеќе
1958: Ѕидање на куќа во Старо Корзо... Мајсторски (ѕидарски) еснаф

Мајсторски (ѕидарски) еснаф

Повеќе
1918: Самарџиска работилница во Прилеп... Самарџиски еснаф

Самарџиски занает

Повеќе
Прва светска војна: Воденица во Мариово... Воденичарство и каменарство

Воденичарството и каменарството

Повеќе
Прилепски чупи - шнајдерки... Терзискиот еснаф

Терзискиот еснаф во Прилеп

Повеќе
1928: „За успомен... Посластичара код Јована Биџовића“ Алваџиско – посластичарски еснаф

Ориенталната чаршија и град

Повеќе