„Тајна манастира Трескавца“

„ТАЈНА МАНАСТИРА ТРЕСКАВЦА“

Повеќе
Љубомир Ивановиќ: „Манастир Трескавец“, 1928 година

Манастир „Свети Јован Крстител“, Маркова Чешма (во изградба)

Манастир „Свети Јован Крстител“, Маркова Чешма (во изградба)

Повеќе
Манастир „Свети Јован Крстител“, Маркова Чешма (во изградба).

Прилепските црковни хорови

ПРИЛЕПСКИТЕ ЦРКОВНИ ХОРОВИ

Повеќе
Хорот при црквата „Свето Благовештение“ во Прилеп.

Манастир „Свети Илија“, село Дрен

Манастир „Свети Илија“, село Дрен

Повеќе
Манастир „Свети Илија“, Дрен.

Црква „Свети Никола“, село Дрен

Црква „Свети Никола“, село Дрен

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Дрен.

Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Црква „Свети Димитриј“, село Царевиќ

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“ во Царевиќ.
© 2011/12 dbmc