Основно музичко училиште „Ордан Михајлоски – Оцка“

Основното музичко училиште „Ордан Михајлоски – Оцка“

Повеќе
1994: Наставничкиот колегиум при основното музичко училиште „Ордан Михајлоски - Оцка“

Милојко Коруноски

МИЛОЈКО КОРУНОСКИ

Повеќе
1996: Милојко Коруноски

Никола Небрежанец

НИКОЛА НЕБРЕЖАНЕЦ

Повеќе
1996: Никола Небрежанец

Ловечкиот дом на „Мукос“ – Гордост на прилепските ловци

ЛОВЕЧКИОТ ДОМ НА „МУКОС“ – ГОРДОСТ НА ПРИЛЕПСКИТЕ ЛОВЦИ

Повеќе
1972: Пред ловечкиот дом на општинската ловна заедница во Прилеп

Ловечко друштво „Мукос“: „Ловот – Традиција“

ЛОВОТ – ТРАДИЦИЈА

Повеќе
1973: На хајка во Дабничко...

Молеро-фарбачки еснаф

Молеро-фарбачки еснаф…

Повеќе
Прилепски молери...