Година непозната: Персоналот и штитеници од ученичкиот дом и домот за деца без родители (денешен катастар)

Домот за деца без родители

Ученичкиот дом и домот за деца без родители

Нема Коментари

Коментирај