Црква „Свети Никола“, село Кошино

Црква „Свети Никола“, село Кошино

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Кошино.

МИП „Димче Бањарот“

МИП „Димче Бањарот“

Повеќе
Септември 1991: Сервис „Димче Бањарот“

Фабрика за расветни тела „Пролетер“

Фабрика за расветни тела „Пролетер“

Повеќе
Ноември 1979: Работнички во „Пролетер“

Драмата „Црне војвода“ од Марко Цепенков, 1903 година

Драмата „Црне војвода“, од Марко Цепенков

Повеќе
Весникот „Автономна Македонија“, од 1903 година во кој е објавена драмата „Црне Војвода“

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2010/11 година

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2010/11 година

Повеќе
Учебна 2010/11: Ученици од Iа при ОУ „Гоце Делчев“

ОУ „Гоце Делчев“, полуматуранти, 2008 година

ОУ „Гоце Делчев“, полуматуранти во учебната 2007/08 година

Повеќе
2008: Наставничкиот колегиум при ОУ „Гоце Делчев“
© 2011/12 dbmc