Спиро Црне Големџиојски Спиро Црне Големџиојски

Јован Хаџи Васиљевиќ: „Спиро Црне Големџиојски“

Повеќе
2012:  Длабочелен смок сликан во Мариово Malpolon insignitus (Длабочелен смок)

Malpolon insignitus

Повеќе
2012: Ждрепка (Ивичест смок) сликана во Мариово Elaphe quatuorlineata (Ждрепка)

Ждрепката (Elaphe quatuorlineata)

Повеќе
Сателитска снимка на Секирци Секирци

Секирци

Повеќе
Локалитетот Ридот, село Мажучиште Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Повеќе
Кошино Кошино

Кошино

Повеќе
Март 1903: Првиот број на списанието „Македонија“ Милан Грашев

Милан Грашев

Повеќе
Вез од јака на женска кошула од Прилепско поле, крај на XIX век Носијата во Прилепско поле

Народната носија во Прилепското Поле

Повеќе
Alkanna pulmonaria Grisebach пронајдена во Мариово во 1887 година од германскиот ботаничар August Grisebach Alkanna pulmonaria Grisebach

Alkanna pulmonaria Grisebach

Повеќе
© 2011/12 dbmc