Дописна картичка, 26 април 1939 година (Предна) Дописна картичка, 26 април 1939 година

Прилеп, 26 април 1939 година

Повеќе
2 мај 1940: Дописна картичка испратена од Прилеп за Котор Дописна картичка, 2 мај 1940 година

Прилеп, 2 мај 1940 година

Повеќе
Савка Манеска Савка Манеска

Савка Ѓорѓиева Манеска

Повеќе
1988: „Последен поздрав на кумот Томашевиќ“ Фудбалски судии

Фудбалски судии

Повеќе
Методија и Цветанка Чорбески со своето семејство Чорбевци

Чорбевци…

Повеќе
1917: Шериф Суљеман Шериф Суљеман

Шериф Суљеман

Повеќе
2014: Семејната гробница на Дишкови во софиските гробишта... Никола Дишков

Никола Дишков

Повеќе
1958: Ѕидање на куќа во Старо Корзо... Мајсторски (ѕидарски) еснаф

Мајсторски (ѕидарски) еснаф

Повеќе
2010: Лазар Димитријевиќ Лазар Димитријевиќ

Лазар Димитријевиќ

Повеќе
1918: Самарџиска работилница во Прилеп... Самарџиски еснаф

Самарџиски занает

Повеќе
1995: Производи од „ИНЗАП“ РО „ИНЗАП“

РО „ИНЗАП“

Повеќе
9 јуни 2004: „Преполни сали за преставите на Чернодрински“, „Вест“ Народен театар „Војдан Чернодрински“, 2001-2015

Народен театар „Војдан Чернодрински“, 2001-2015

Повеќе
Влезот на пештерата... Пештерата „Света врата“

„Света врата“

Повеќе
5 октомври 1903: „Вести од Турција“, „Автономна Македонија“ Прилеп во странскиот печат (1900 – 1914)

Прилеп во странскиот печат (1900 – 1914)

Повеќе
Петар Поп-Антоски Петар Поп-Антоски

Петар Поп-Антоски

Повеќе
© 2011/12 dbmc