Димитар Вандески како Рако во „Мангите пијат чај“ од Драгослав Михаиловиќ... Димитар Вандески

Димитар Вандески

Повеќе
Трајче Иваноски како Дробац во „Функционер“ од Фадил Хаџиќ... Трајче Иваноски

Трајче Иваноски

Повеќе
Лидија Иваноска како Персида во „Протекција“ од Бранислав Нушиќ... Лидија Иваноска

Лидија Иваноска

Повеќе
Компјутерски приказ на изгледот на црквата... Црква „Света Петка“, населба Точила

Црквата „Света Петка“ во населбата Точила

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар Благоја Ристески – Платнар: „На срцето преведувач и не му треба“

Колумна: „На срцето преведувач и не му треба“

Повеќе
1966: Ѕидот од Куршумли Ан... Куршумли Ан

Куршумли Ан

Повеќе
© 2011/12 dbmc