9 јуни 2004: „Преполни сали за преставите на Чернодрински“, „Вест“ Народен театар „Војдан Чернодрински“, 2001-2015

Народен театар „Војдан Чернодрински“, 2001-2015

Повеќе
Петар Димоски како Младен во „Протекција“ од Бранислав Нушиќ Петар Димоски

Петар Димоски

Повеќе
Димитар Вандески како Рако во „Мангите пијат чај“ од Драгослав Михаиловиќ... Димитар Вандески

Димитар Вандески

Повеќе
Трајче Иваноски како Дробац во „Функционер“ од Фадил Хаџиќ... Трајче Иваноски

Трајче Иваноски

Повеќе
Лидија Иваноска како Персида во „Протекција“ од Бранислав Нушиќ... Лидија Иваноска

Лидија Иваноска

Повеќе
Благоја Ивчески како Коста во „Мангите пијат чај“ од Драгослав Михаиловиќ... Благоја Ивчески

Благоја Ивчески

Повеќе
Блаже Алексоски како Теодос во „Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски Блаже Алексоски

Блаже Алексоски

Повеќе
Нада Стефановска Нада Стефановска

Нада Стефановска

Повеќе
Лилјана Ракиџиева Лилјана Ракиџиева

Лилјана Ракиџиева

Повеќе
Цане Настоски Цане Настоски

Цане Настоски

Повеќе
© 2011/12 dbmc