Нада Галеска... Нада Галеска

Нада Галеска

Повеќе
1980/81: Сцена од претставата „Болва в уво“. Народен Театар „Војдан Чернодрински“, 1980-1990

НТ „Војдан Чернодрински“, 1980-1990

Повеќе
Марко Мисирача Марко Мисирача

Марко Мисирача

Повеќе
1955: Кирил Жежоски во сцена од претставата „Без вина виновни“... Кирил Жежоски

Кирил Жежоски

Повеќе
1950/51: Плакат од претставата „Поп Киро и поп Спиро“. Театарски плакати

Театарски плакати

Повеќе
1970/71: Сцена од претставата „Итроман Пејо“ на НТ „Војдан Чернодрински“. Народен Театар „Војдан Чернодрински“, 1970-1980

НТ „Војдан Чернодрински“, 1970-1980

Повеќе
1973: Насловна на „Екран“ со Тодорка Кондоска - Зафировска. Тодорка Кондова – Зафировска

Тодорка Кондова-Зафировска

Повеќе
1960/61: Сцена од претставата „Интрига и љубов“. Народен Театар „Војдан Чернодрински“, 1960-1970

НТ „Војдан Чернодрински“, 1960-1970

Повеќе
1955/56: Сцена од претставата „Чорбаџи Теодос“ на НТ „Војдан Чернодрински“. Народен Театар „Војдан Чернодрински“, 1955-1960

НТ „Војдан Чернодрински“, 1955-1960

Повеќе
1961: Дарко Дамески во филмот „Мирно лето“ Дарко Дамески

Дарко Дамески

Повеќе