Лидија Иваноска како Персида во „Протекција“ од Бранислав Нушиќ... Лидија Амижиќ Иваноска

Лидија Амижиќ Иваноска

Повеќе
Благоја Ивчески како Коста во „Мангите пијат чај“ од Драгослав Михаиловиќ... Благоја Ивчески

Благоја Ивчески

Повеќе
Блаже Алексоски како Теодос во „Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски Блаже Алексоски

Блаже Алексоски

Повеќе
Нада Стефановска Нада Стефановска

Нада Стефановска

Повеќе
Лилјана Ракиџиева Лилјана Ракиџиева

Лилјана Ракиџиева

Повеќе
Цане Настоски Цане Настоски

Цане Настоски

Повеќе
1990/91: Сцена од претставата „Бегалка“. Народен театар „Војдан Чернодрински“, 1990-2000

НТ „Војдан Чернодрински“, 1990-2000

Повеќе
Методија Петкоски Методија Петкоски

Методија Петкоски

Повеќе
Ева Глишиќ... Ева Глишиќ

Ева Глишиќ

Повеќе
Сезона 1952/53 година... Од претставата „Сомнително лице“... Рампо Конески и Кирил Жежоски... Спомен од колегите на 1 мај 1956 година - Кирил Жежоски Рампо Конески

Рампо Конески

Повеќе