Сценографијата од филмот „Јад“ во околината на Прилеп. Снимањето на филмот „Јад“

Снимањето на филмот „Јад“

Повеќе
Дарко Дамески... Дарко Дамески

Дарко Дамески

Повеќе
Димитар Гешоски... Димитар Гешоски

Димитар Гешоски

Повеќе
Ристо Зердески - Зерде... Ристо Зердески – Зерде

Ристо Зердески – Зерде

Повеќе
Лазар Ристовски Лазар Ристовски

Лазар Ристовски

Повеќе
© 2011/12 dbmc