Прота Милан Смичкоски

Прота Милан Смичкоски

Повеќе
Семејството на отец Милан Смичкоски

Прота Анастас Налетоски

Прота Анастас Налетоски

Повеќе
Прота Анастас Налетоски

Отец Јован Попов

Отец Јован Попов

Повеќе
Отец Јован Попов

Методиј Кусев

Митрополит Методиј Кусев(ич)

Повеќе
Методиј Кусев како Старозагорски митрополит

Значки, амблеми, грбови…

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“

Козма Георгиев Чуранов

Козма Георгиев Чуранов
(…. – 1903 )

Повеќе
Козма Георгиев Чуранов
© 2011/12 dbmc