Коне Самарџиев

Константин Георгиев Самарџиев

Повеќе
Коне Самарџиев...

Низ приватните библиотеки

Приватни библиотеки

Повеќе
Новиот Завет - Санкт Петербург - 1897 год.

Прилепски ракописи

Прилепски ракописи

Повеќе
Прилепската плоча од 1002 година...

Пишан збор

Пишан збор

Повеќе
Натписот во манастирот „Свети Архангел Михаил“ - Варош од 996 година...

In Vino Veritas

Старите рекле: „Кажи ми од каде си, ќе ти кажам каков си“.

Повеќе
1901: Гоце Делчев (Долу десно) на гости за Митровден, кај семејството Бабовци... Стои: Алекса Бабе.. Од лево на десно: Браќата Владо, Ицо и Ѓоре

Излетници

Излетници

Повеќе
Семејството на Христо Димкар на прошетка во околината на Прилеп...