Поштенски жигови

Поштенски жигови

Повеќе
18 март 1912: Поштенски жиг од прилепската пошта...
© 2011/12 dbmc