Опусот на Блаже Конески

Опусот на Блаже Конески

Повеќе
Александар Филиповски: Портрет на Блаже Конески (1985 г.)

Паркот на револуцијата – Могила

Могилата на непобедените

Повеќе
Могилата...

Уметничка литература

Уметничка литература

Повеќе
„Прилепското Писмо“

Занаети

Занает

Повеќе
1931: Калфенско писмо година на име Трајко Петровић.

Свадби

Свадби

Повеќе
Свадба во Витолиште...

Дебреште

Дебреште

Повеќе
Мај/Јуни 1978: Фотографија направена од Joel M. Halpern