In Vino Veritas

Старите рекле: „Кажи ми од каде си, ќе ти кажам каков си“.

Повеќе
1901: Гоце Делчев (Долу десно) на гости за Митровден, кај семејството Бабовци... Стои: Алекса Бабе.. Од лево на десно: Браќата Владо, Ицо и Ѓоре

Излетници

Излетници

Повеќе
Семејството на Христо Димкар на прошетка во околината на Прилеп...

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile

Повеќе
Христо и Љуба Димкар со друштвото на прошетка...

Семејни фотографии

Семејни фотографии

Повеќе
Првиот портрет на прилепско семејство од 1793 година.

ДИК „Црн Бор“

ДИК „Црн Бор“

Повеќе
ДИК „Црн Бор“

Пресвета Богородица

Пресвета Богородица

Повеќе
Воведение на Пресвета Богородица - Пречиста
© 2011/12 dbmc