„Од пред работилницата со рабата од Славе Здравев...“

Превоз на патници и стоки

Превоз на патници и стоки

Прилеп, 28 ноември 1930 година
Do
Gospodinu
Sotiru Spaseviču
Student farmacije
Skalčičeva 35/IV
Zagreb

 

Уше една новост мачук!
Од пред неко време саобраћа 3-4 нови елегантни аутобуси, и така пато је невероватно евтин: До Битола 20 динари а до Градско 30 динари (За багаж не наплатува)…

…А за пругата прашаш?
„Брука жива“ Мачук! Уше нишчо живо не се знай. Чиновниците се дојдени, уште се чека „наредба од г. Министра“
Кога ће си дојдиш ти?
„Здружине“ ти праћа
Палиш – Далматинска 44

Нема Коментари

Коментирај