Димитар Гешоски... Димитар Гешоски

Димитар Гешоски

Повеќе
Кире Алексо Гаврилоски (Јане), (1918-1944); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Кире Гаврилоски – Јане

Кире Гаврилоски – Јане

Повеќе
Јонче Спирков Јаничоски Јонче Јаничоски – Јанич

Јонче Спирков Јаничоски

Повеќе
Илија Милчин... Илија Милчин

Илија Милчин

Повеќе
Мирче Доне Ацев (Стојче), (1915-1943); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Мирче Ацев

Мирче Ацев

Повеќе
Марија Костоска Марија Костоска

Марија Костоска

Повеќе
Костадинка Тасеска Брашнарова Костадинка Тасеска Брашнарова

Костадинка Тасеска Брашнарова

Повеќе
Благоја Јаничоски Благоја Јаничоски

Благоја Јаничоски

Повеќе
1966: Џувалекоски во филмот Винету и полукрвната Апачи (Winnetou und das Halbblut Apanatschi) во улогата на Curly-Bill... Илија Џувалекоски

Илија Џувалекоски

Повеќе
Александар Иваноски - Карадаре Александар Иваноски – Карадаре

Александар Иваноски – Карадаре

Повеќе
© 2011/12 dbmc