Звонко Петроски - Генерален секретар на ФК „Победа“

Звонко Петроски – Генерален секретар на ФК „Победа“

ЗВОНКО ПЕТРОСКИ

Генерален секретар на ФК „Победа“ во 1971 година

Вработен како секретар на Вишата економска школа Прилеп. Посебно активен. Целиот товар на текуштитепроблеми и нивно разрешување го раководи тој. Покрај тоа ракводител на администрацијата, го јавува постојана тактиќност во целокупната работа на клубот и со успех ги извршува сите работи од делокругот на неговото место. Негоката активност е подеднаква за решавање на сите проблеми на клубот и тоа посебно во времето меѓу состаноците на УО. Извонредно активен во создавање и подобрување на спортските врски и односи со останатите фудбалски клубови, организации, и форуми.

Извадок од публикацијата „30 години Гоце Делчев – Победа“

Нема Коментари

Коментирај