Сезона 1987/88:  Второлигашката екипа на ЖРК „Тутунски Комбинат“, ...

ЖРК „Тутунски Комбинат“

ЖРК „Тутунски Комбинат“

За женската екипа на РК „Тутунски Комбинат“ во првата сезона, 1979/80 година настапуваа: Весна Лашкоска, Валентина Димзоска, Лидија Петреска, Милка Филипоска, Валентина Славеска, Даниела Секулоска, Трајче Зуљамоски, Каролина Секулоска, Лепа Шлакеска, Сузана Ангелеска, Јулијана Јанкуловска и Розе Николоска.

Второлигашката екипа на ЖРК „Тутунски Комбинат“: Влатко Коруноски, Снежана Наумоска, Марија Павлоска, Вера Стојаноска, Даниела Воиновиќ, Татјана Лозаноска, Елизабета Атанасоска, Каролина Митеска, Петар Кузманоски, Гордана Смилеска, Лидија Белческа, Лилјана Паниќ, Жане Митреска и Гордана Цветаноска.

За ЖРК „Тутунски Комбинат“, која како шампион на Македонија влезе во Втората сојузна лига – Исток во сезоната 1987/88 година, настапуваа: Петар Кузманоски, Марија павлоска, Кети Базеркоска, Татјана Лозаноска, Даниела воиновиќ, Гордана Смилеска, Елизабета Атанасоска, Вера Стојаноска, Каролина Митеска, Гордана Цветаноска, Влатко Коруноски, Лилјана Паниќ, Кети Талеска, Лидија Белческа, Билјана Наумоска, Жана Митреска, Ане Магдеска и Снежана Наумоска.

За ЖРК „Тутунски Комбинат“, сезона 1996/97, настапуваа: Петар Шукуроски, Ане Мрмеска, Весна Крстеска, Радмила Тодороска, Гордана Трајкоска, Наташа Конеска, Билјана Ристеска, Мери Свртинова, Наташа Ристеска, Ане Стојаноска, Панде Николоска, Ирена Крстеска, Гордана Синадиноска, Рената Маркоска.

За ЖРК „Тутунски Комбинат“, сезона 1999/2000, настапуваа: Весна Ристеска, Благица Трајкоска, Моника Кекелеска, Евица Наумоска, Весна Крстеска, Радмила Тодороска, Влатко Коруноски, Билјана Петреска, Петар Кузманоски, Ане Стојаноска, Џулијана Бумбароска, Милена Спиркоска, Бранкица Здравеска, Андријана Атанасоска, Илинка Петреска и Александра Гагалеска.

Нема Коментари

Коментирај