Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“

Значки, амблеми, грбови…

Значки, амблеми, грбови…

Значката претставува минијатурен знак или симбол, изработен од метал, пластика, стакло или керамика, врз кого има слика или натпис, кој симболизира одреден настан, датум, лице, јубилеј… Значката означува и припадност кон одредена група или движење, или посветеност на некој настан или место. Значките можат да бидат изработени по предлог на државата (ордени и медали), или пак, од физички лица, здруженија, спортски клубови, колективи…

Значките се предмет на изучување на една посебна гранка на науката, која се нарекува фалеристика.

Во оваа галерија, поместена е богата колекција на значки, кои за тема го имаат градот Прилеп, неговите знаменитости, јубилеи, прослави, настани, лица…

Освен значките, во оваа галерија поместени се разни амблеми, симболи, логоа, обележја и грбови поврзани со животот и секојдневието од нашиот град.