Група од заточеници во Диарбекир 1903/04 г.

Група од заточеници во Диарбекир 1903/04 година

Група на македонски заточеници во Диарбекир 1903/04 г.

1. Михаил Богатинов, род. од гр. Прилеп
2. Никола Белагушов, род. од гр. Прилеп
3. Свешт. Иван, род. од с. Жупа, Кичевско
4. Свешт. Дуко, род. од с. Дебарца, Кичевско
5. Григор Крстев, род. од гр. Прилеп
6. Мице Николов род. од с. Екши-су, Леринско
7. Анастас Јајчаров, учител, род. од гр. Охрид
8. Борис Каракашев, род. од гр. Прилеп
9. Ѓорѓи Т. Јачков, род. од гр. Прилеп
10. Пане Николов, род. од с. Гопеш, Битолско
11. Ничо Филипов, род. од гр. Прилеп

На 8 Септември на 70 дневното патување до Диарбекир тргнале вкупно 323 заточеници од Македонија, од кои патувањето не го завршиле 121:
42 заклани
48 прободени со бајонет
5 со згмечени глави
26 од рани и премор

Затворениците се амнестирани на 10 април 1904 година.

Според пишувањето на Ѓорѓи Т. Ачков од Прилеп во книгата: „Страданијата на 323 македонски затворници во Диарбекир во 1903-1904, Спомени од бившиот заточеник Георги Т. Ачков, Софија, 1923“

Нема Коментари

Коментирај