8 декември 1981: Весник на новинарската секција при ОУ „Климент Охридски“

„Детелинки“ – Весник на новинарската секција од ОУ „Свети Климент Охридски“

8 декември 1981 година – „Детелинки“ - Весник на новинарската секција од ОУ „Свети Климент Охридски“.

Нема Коментари

Коментирај