Васка Циривири

Васка Циривири

Васка Циривири е родена на 18 октомври 1898 година во Прилеп.

Таа е мајка на две ќерки-борци, кои храбро загинаа во НОВ – Вера и Нада Циривири. На 12 декември 1944 година на првата конференција на АФЖ за Македонија е избрана за незин прв претседател, на чие место останала до декември 1945 година кога на незино место доаѓа Вера Ацева.
Васка Циривири е носител на „Партизанска споменица 1941″ и на повеќе државни награди и признанија.
Починала во Скопје на 13 јануари 1984 година

Нема Коментари

Коментирај