24 март 1967: „Кажете ни - Ќе прекажеме“

Трње

Рубриките „Трње“ и „Кажете ни – Ќе прекажеме“ се објавувани во „Народен Глас“ во 60-тите години од минатиот век, годините кога цензурата во новинарството и секојдневниот живот била вообичаена.

Овие рубрики на обичниот читател му ги пренесувала на еден комично – сатиричен и алегоричен начин секојдневните политички, стопански и спортски случувања, трудејќи се притоа да го зачуваат традиционалниот прилепски мајтап во своите текстови.

Нема Коментари

Коментирај