1909: „За спомен од вашата внука Флорика Кристова, сликана во Крајова...“ Фотокартички

Фотокартички

Повеќе
10 февруари 1913: Разгледница од Прилеп испратена во с. Селевац, Смедеревска Паланка (Србија) Разгледници од Прилеп

ГАЛЕРИЈА: Разгледници од Прилеп

Повеќе